Undersøgelser og rapporter

På denne side vil I løbende kunne finde rapporter og undersøgelser om amatørmusikken.


Kor72 ville gerne tage temperaturen på de 310 medlemskor med ialt ca. 9500 medlemmer omkring Covid-19´s indvirkning. De stillede bl.a. spørgsmål til hvor mange der var aktive,- hvor mange der var på orlov pga Covid19 – hvor mange aktiviteter/koncerter de havde planlagt og gennemført/mistet og ligeledes om de havde oplevet smitte via korene.


Samling er et pilotprojekt som AKKS påbegyndte i 2018, på baggrund af et generelt ønske om at få mere helt grundlæggende viden om amatørmusikkens aktører og deres aktiviteter. Målsætningen for pilotprojektet har været:

  • At kortlægge mulighederne for registrering, udvikle en undersøgelsesmetode og teste data-indsamling
  • At definere nøgletal – dvs. afdække hvad vi vil vide og hvad vi kan følge over tid
  • At vælge en fremtidig indsamlings- og rapporterings-form

Rapporten “Mod mere viden om amatørmusikken” udkom i forbindelse med AKKS’ konference “MUSIK HELE LIVET?” den 29. september 2018. Rapporten giver et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor primært well-being og sundhed og er udarbejdet af Sofie Holm Nielsen. Rapporten har særligt fokus på forskning der er relevant for den voksne amatør og henter eksempler fra hele verdenen.