Velkommen til

Amatørmusik Danmark arbejder for at fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer, samt fremme interessen for aktiv musikudøvelse.

Amatørmusik Danmark ønsker at fremme interessen og forståelsen for musikkens kulturelle, sociale, alment dannende og samfundsmæssige betydning, samt at repræsentere amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og kulturorganisationer i.

Amatørmusik Danmark er støttet af: