Covid-19 puljer genåbnet

28-01-2021

COVID-19 puljer er nu genåbnet for ansøgninger. Det drejer sig om Aktivitetspuljen til Kulturaktiviteter og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds Covid-19 pulje, der er rettet mod lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger under DU’Fs medlemsorganisationer.

Aktivitetspuljen til Kulturaktiviteter giver tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer for eksempel med reduceret publikumskapacitet. Der gives tilskud til kulturaktiviteter i perioden fra 7. februar -28. februar 2021. Ansøgningsfristen til denne periode er den 8. marts 2021. Ansøgere gøres opmærksomme på, at kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og at der derfor ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter. Såfremt regeringen beslutter at forlænge nedlukning til efter den 7. februar 2021, enten generelt eller regionalt, så vil det efter udmelding af sådanne forlængelser ikke være muligt at søge tilskud til aktiviteter i nedlukningsperioden i de omfattede kommuner.

Det er endvidere en forudsætning, at ansøger:

  • er CVR-registreret inden 1. juni 2020
  • har en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr.

Det sidste udelukker mange amatørforeninger, men har du alligevel mod på at søge puljen finder du information om den HER

Den anden pulje der er genåbnet er DUFs COVID-19 nødpulje. Den støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien. Puljen åbnede for 3. ansøgningsrunde mandag den 11. januar 2021 med ansøgningsfrister hhv. søndag den 7. februar og mandag den 15. marts 2021.  Man kan søge støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 – 28. februar 2021, der drejer sig om følgende:

  • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Merudgifter til værnemidler samt merudgifter med henblik på at iagttage sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved arrangementer, fx håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

Du kan læse mere om puljen HER

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *