COVID-19

Amatørmusik Danmark har, i samarbejde med DAOSKor72AKKS og DAO, lavet en fortolkning af de gældende retningslinjer for amatørkor og -orkestre i forbindelse med corona-smittebegrænsningen.
Vi har sendt denne fortolkning til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed samt Kulturministeriet, og venter fortsat på svar. Vi havde dog allerede fået kulturministeriets telefoniske godkendelse af vores fortolkning.
NB: For alle arrangementer (både øveaftener og koncerter) gælder, at det er den enkelte arrangør, der bærer ansvaret.

Stående/gående orkestre: Man må øve og spille koncerter i forsamlinger på maksimalt 10 personer. Hvis udøverne og deltagerne er maksimalt 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt.

Siddende orkestre med ansigtet i samme retning (henimod en dirigent eller lignende): Man må øve med et orkester på op til 500 personer, som alle sidder på faste pladser med ansigtet i samme retning mod dirigenten.

Men amatørorkestre på flere end 10 medvirkende (inkl. dirigent og solister) må kun spille koncerter med publikum under ganske særlige omstændigheder. Man må derimod gerne lave f.eks. transmitterede/streamede koncerter.
De særlige omstændigheder er som følger: Det er maksimalt 10 af de optrædende, der må stå op og/eller have en anden retning end den generelle mod en “scene, biograflærred, bane eller lignende”. Alle andre, optrædende og publikum, skal sidde ned på faste pladser, i samme generelle retning, og kun forlade deres pladser for at gå toilettet eller lignende.
Der må maksimalt være 500 personer til stede (alle inkl.) ved koncerter.
Disclaimer: Hvis det er en kirke, der arrangerer koncerten, gælder andre regler, – spørg lokalt.

NB: Ved ankomst og afgang gælder det lille forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer samt mundbindspligten.
Man bør lave tidsintervaller til forskudt ankomst/afgang, så maksimalt 10 personer ankommer eller forlader stedet ad gangen.
Det samme gælder i pauser undervejs – det nemmeste er at springe pausen over.

Afstandskrav: Musikere, der spiller instrumenter, er underlagt de samme afstandskrav som alle andre. 1 meter fra næsetip til næsetip, og 2 m2 gulvplads pr. person i lokalet (inkl. den plads, som bruges til inventar).
Bemærk, at der er særlige krav til afstand ved sang – der skal være 2 meter mellem hver sanger, og 4 m2 gulvplads pr. sanger. Disse skærpede krav gælder også for blæsere i kirkeligt regi! Af en eller anden grund anskues blæsere forskelligt i de forskellige ministerier.

Instrumenter må i udgangspunktet ikke deles mellem flere personer, men hvor det er nødvendigt (fx slagtøj eller klaver), må de rengøres omhyggeligt mellem hver musiker.

Kondensvand bør opsamles omhyggeligt.

Kilder mv.:

Vi bygger på

Bekendtgørelse nr. 1509 af 25.10.2020 fra Sundheds- og Ældreministeriet, som siger:
§ 1. Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig (…)

§ 3. § 1 (…) gælder ikke for følgende (…):
(…)
5) Lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.
(…)

https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/2020_oktober/Retningslinjer_for_indendoers_idraets-_og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf
– hvor der om Arrangementer/-konkurrencer med siddende publikum/deltagere bl.a. står: “- Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum/deltagere til det enkelte arrangement/-konkurrence – både indendørs og udendørs. Der gælder en absolut grænse på 500 personer for det samlede arrangement dvs. inklusiv deltagerne/spillerne/udøverne/personale mv. ” (DAO’s understregninger)